test
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez misyjne.pl w celach duszpasterskich, zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r. W związku z tym mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ich i zapomnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: iodo@prokuramisyjna.pl. Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Prokura Misyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostatnia 14.